• White YouTube Icon
  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon

follow me

preserve local culture and traditional of arts

 
 

khunlaharn

story

        นายรัศมินทร์ นิติธรรม หรือผู้ใหญ่มิง ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส   เจ้าของพิพิธภัณฑ์ ผู้ใหญ่เล่าว่าเขาได้ซึมซับงานศิลปะและคุณค่าของโบราณวัตถุมาตั้งแต่เด็ก ในพิพิธภัณแห่งนี้มีสิ่งของเป็นของบิดา ผู้ใหญ่มิงที่สะสมมาตั้งแต่ช่วงบรรพบุรุษส่วนหนึ่ง และเป็นของชาวบ้านที่เอามาบริจาคด้วยส่วนหนึ่ง

 

       "คุณพ่อเป็นนักวาดภาพ นักกิจกรรม ชื่นชอบวัฒนธรรม ชอบเก็บของเก่า ผมจึงได้เห็นของเก่า กริซ จาน แขวนเต็มบ้าน พ่อวาดภาพลวดลายศิลปะไว้กว่า 100 ลาย เมื่อได้เป็นผู้ใหญ่บ้านจึงได้มีโอกาสไปดูงานพิพิธภัณฑ์ที่ประเทศมาเลเซีย พบว่าครึ่งหนึ่งของวัตถุในพิพิธภัณฑ์มาจากบ้านเรา คิดว่าถ้าเราขายของเหล่านี้กันทุกวัน สุดท้ายจะไม่

หลงเหลืออะไรให้ได้รู้จักภูมิปัญญา วัฒนธรรมและรากเหง้าของตัวเอง จึงตั้งใจกลับมาทำพิพิธภัณฑ์อยากเปิดพื้นที่ให้คนได้เข้ามาทำกิจกรรม เกิดการศึกษาดูงานและภูมิปัญญาของวัฒนธรรมเก่าๆ ให้มีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง"

 

        ผู้ใหญ่มิงใช้เวลาอยู่หลายปีในการรวบรวมศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นบ้านขุนละหาร ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง โดยการสร้างพิพิธภัณฑ์จัดเก็บรวบรวมคุณค่าของชุมชนในบ้านและที่ดินของตัวเอง โดยก่อตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 และเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2555

 

​          ....." บางครั้งการให้นั้นพระเจ้าจะให้ แต่เชื่อว่าต้องมาจากความศรัทธา บางครั้งผมสร้างอาคารตรงนี้ยังไม่รู้เลยว่าเงินมาได้อย่างไร ซึ่งการที่เราให้โดยศรัทธาเชื่อว่าพระเจ้าจะต้องให้เราเป็นสิ่งตอบแทน....."

                                       

                                        -ผู้ใหญ่รัศมินทร์ นิติธรรม-

flm e-mag.jpg
 

#FOLLOW ME ON INSTA